Konseyde Meydan Muhabbetleri’ne gelin !

TOG Meydan Muhabbetleri…

FRM

Meydan Muhabbetleri,  TOG’la ilişkili konu başlıklarının detaylandırılıp tartışıldığı ve öneriler geliştirildi alanlardır. Oturumların başlıkları örgütlenmeler, yönetim kurulu ve TOG çalışanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır.

“Meydan Muhabbetleri” adının nereden geldiğini merak edenlere, kısa bir açıklama:

“Eski zamanlarda, halk herhangi bir konuda bir araya gelerek görüş bildireceği zaman kentin meydanlarında biraraya gelirmiş. Meydanlardaki bu buluşmalar, demokrasinin temellerinin atıldığı alanlar olarak tarihe geçmiş. “Agora” da denilen bu meydanlar ana meydanı görebilecek sokaklardan oluşurmuş ki herkes şeffaf bir şekilde katılım sağlayabilsin, herkes birbirini görebilsin ve duyabilsin.”

TOG Meydan Muhabbetleri için örgütlenmeler, yönetim Kurulu ve TOG çalışanlarından gelen gündemler ilgili oldukları gündemler ile aynı konu başlıklarına yerleştirildi. Bu başlıklar ve içerikleri:

List.

Toplam 10 konu başlığı bulunmaktadır. Ve bunlar paralel olarak gerçekleşecektir. Hangi muhabbetin hangi salonda gerçekleştiğine dair bilgiyi konsey alanındaki yönergeleri takip ederek öğrenebileceksiniz.

Meydan Muhabbetleri’nde katılanların birbirini dinlemesi, soru sorması, tartışması, istediği başlığa gitmesi ve bu konunun konuşulduğu salonda belirtilen sürede bulunması oturumların sağlığı açısından önemli. Bu nedenle; Meydan Muhabbetleri’nde bulunan oturumlar devam ederken salonlar arası hareket edilmemelidir.

Her salonda katılımcılar dışında birileri daha olacak; moderatör ve raportör.

Moderatör, konu başlığının verimli şekilde tartışılmasını sağlayacak, oturumu koordine edecek kişilerdir.

Raportör,  konuşulanları not alarak katılmayanların aktarım almasını, oturuma katılanlar için ise destekleyici bir hafızanın oluşturulmasını sağlayacak kişilerdir.

Ve son olarak Meydan Muhabbetleri ile ilgili unutulmaması dileğiyle;

  • TOG Meydan Muhabbetleri katılımcılar ile var olur, moderatör ve raportörler ile desteklenir.
  • Sadece konuşmak ve tartışmak için değil aynı zamanda konuyla ilgili çözüm önerileri de sunmak içindir. Muhabbetler plandaki zamanda başlar.

Konuyu konuşan ekip devam ettirmek isterse devam edebilirler: “Açık Alanlar” bunun için birebir uygun alanlar olarak konsey programında yer almaktadır.

List2

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir