Gençlik Konseyi Nedir ?

Gençlik Konseyi Nedir?

Gençlik Konseyi bir gençlik buluşmasıdır. Toplum Gönüllüsü gençlerin birbirleriyle ve Vakfın diğer bileşenleriyle bir araya geldiği bir buluşmadır. Her yıl Şubat ayında gerçekleşen buluşmada gençler birbirlerinden öğreniyor, tecrübelerini paylaşıyorlar.

İlk TOG Gençlik Konseyi 2002 Haziran’ında 18 il, 25 üniversiteden 60 gencin katılımıyla gerçekleşti. Bu konsey Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın ismini kazandığı yer de oldu.

Üzerinden yıllar geçti ve TOG Gençlik Konsey’leri her sene farklı Toplum Gönüllüleri gençlik örgütlenmelerinin ev sahipliğinde farklı farklı şehirlerde gerçekleşmeye devam etti. Geride kalan TOG Gençlik Konseyleri’nin dokümanlarına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

TOG Gençlik Konseyleri, yerelde proje yürüten Toplum Gönüllüleri ekiplerinin kendi aralarından seçtikleri temsilciler ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın çeşitli kademelerinde gönüllü ve profesyonel olarak görev alan kişilerin katılımıyla gerçekleşiyor. Yani örgütlenme temsilcilerinin yanı sıra, TOG çalışanları,  TOG Yönetim Kurulu üyeleri, farklı STK’lardan temsilciler de bu buluşmada yer alıyor. Yıl boyu beraber çalışan, birlikte projeler ve etkinlikler tasarlayan, farklı alanlarda ve konularda bir araya gelen, telefonla, e-postayla, sosyal medya üzerinden iletişim kuran tüm bu büyük kalabalık; bu çatı altındaki yoldaşıyla el sıkışma ve bir arada olma şansı yakalıyor.

Gençlik Konseyleri’nin içeriği o yılın ve dönemin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Bu ihtiyaçlara cevap bulmayı amaçlayan; forumlar, atölyeler, açık alanlar ve proje cümbüşleri tasarlanıyor. Diğer yandan Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Yönetim Kurulunda yer alacak, sahadan gelen genç adayların, TOG örgütlenmeleri tarafından sıralanması süreci gerçekleşiyor.

Atölyeler, birer yapılandırılmış paylaşım alanları olarak, ilgili paydaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanıyor. Sivil alandan aktörler, TOG’da deneyim kazanmış gönüllüler; belirlenen tema ve gündemler doğrultusunda, konsey katılımcıları ile bilgi ve deneyimlerini  bu yapılandırılmış alanlarda paylaşıyorlar.

Forumlar, Vakfın tüm bileşenleri ile kendine dönük konuları konuştuğu, çalıştığı alanlarla ilgili fikirleri tartıştığı önemli bir katılım mekanizması. Forumlar katılımcıların beraber karar aldıkları, ileriye dönük adımlar attıkları yerler olarak büyük bir işlevi üstleniyor.

Gençlik  Konseyi 15 yıldır Türkiye’nin en büyük gençlik buluşmalarından biri olmaya devam ediyor. TOG’un 2018 yılındaki ilk büyük buluşmasında yollarımızın kesişmesi ümidiyle…